ຖາດ

 • Bagasse Food Tray&lids

  ຖາດອາຫານ ແລະຝາປິດ

  ● ຜະລິດຈາກອ້ອຍ, 100% ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້
  ● ມີການຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນດິນປົກກະຕິພາຍໃນ 180 ວັນ
  ● Grease ແລະຕັດທົນທານຕໍ່
  ● 100% ຍ່ອຍສະຫຼາຍ
  ● 100% ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້
  ● ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
  ● ໄມໂຄເວຟໄດ້

 • Bagasse Pla Laminated Food Tray&lids

  ຖາດອາຫານ ແລະຝາປິດ Bagasse Pla

  ● ຜະລິດຈາກອ້ອຍ, 100% ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້
  ● ມີການຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນດິນປົກກະຕິພາຍໃນ 180 ວັນ
  ● Grease ແລະຕັດທົນທານຕໍ່
  ● 100% ຍ່ອຍສະຫຼາຍ
  ● 100% ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້
  ● ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
  ● ໄມໂຄເວຟໄດ້